Trial Game (Moto)

Hanapin sa kategoryang ito ay isang seleksyon ng mga laro pagsubok. Pumunta sa pamamagitan ng isang oras-limitado sa isang maximum ng obstacles sa lahat ng uri ng kurso: disyerto, gubat, gubat ...

Panlabas na link : Motorsiklo Pagsubok Laro