انجمن های بازی پرش

انجام stunts شجاع و همه خطرات در بازی از پریدن از روی یک موتور سیکلت! صلیب گراند کانیون یا گول زدن موانع و با همه نوع از رانندگان : نینجا، راک و حتی لوله کش معروف ماریو!