تنظیم موتور بازی

بهینه سازی و سفارشی کردن طیف گسترده ای از گروه موتور سیکلت با تنظیم : یاماها، هوندا ، کاوازاکی.