بازی ماشین

MotoJump فلش سایت بازی که جهان موتورسواری اختصاص داده شده است. بیش از 300 بازی های موتورسیکلت از همه نوع در دسترس: motocross و محاکمه، موتوری GP بلکه روروک مخصوص بچه ها بازی ها و چهار! آزمون مهارت های خود را از مراحل در دسته بندی های متنوع از بازی: دویدن، پریدن، شیرین کاری، آزاد، تنظیم و سرگرم کننده!