મોટરસાયકલ માં ગેમ્સ કોર્સ

આ વર્ગમાં પાથ બધા પણ ડ્રાઇવિંગ મીની બાઇક, હેલિકોપ્ટર અને ક્લાસિક બાઇકર, એક કોપ છે, દેડકા અથવા ગાય વગાડવા વધુ માટે અવરોધ કોર્સ રમતો યાદી આપે છે